Regulamin


§1
[Definicje]

 1. Ghast.pl – serwis oferujący usługi na serwerze Ghast.pl.
 2. Serwer gry – serwer gry publicznie udostępniony zarządzany przez administrację Ghast.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła usługę.
 4. Punkty – punkty za które można wymienić na usługi.
 5. Usługa – nadanie graczowi dodatkowych uprawnień na serwerze.
 6. Gracz – osoba fizyczna lub prawna posiadająca konto na serwerze Ghast.pl.

§2
[Postanowienia ogólne]

 1. Warunkiem niezbędnym do zakupienia usługi jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacją.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem po każdej jego zmianie.
 3. Ghast.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny.

§3
[Świadczenie usług]

 1. Ghast.pl świadczy usługi polegające na nadaniu graczom dodatkowych uprawnień.
 2. Niektóre usługi przyznawane są na określony czas i informacje o terminie ważności tych usług widoczne są podczas zakupu usługi przez użytkownika.
 3. Ghast.pl zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności serwera gier, wpływając tym samym na brak dostępu do zakupionych usług, której przyczyną mogą być:
  1. Wyłączenie serwera w celu aktualizacji lub modernizacji,
  2. Błąd na serwerze, który uniemożliwia grę,
  3. Awaria bądź modernizacja fizycznej maszyny na której uruchomiony jest serwer.
 4. Zakupienie punktów polega na wysłaniu wiadomości SMS o konkretnej treści pod wskazany numer widoczny przy doładowaniu konta za pomocą sms i wpisaniu w pole kodu zwrotnego odesłanego w zwrotnej wiadomości SMS po wybraniu odpowiedniej ilości punktów. Operację kończy wysłanie formularza za pomocą przycisku Doładuj. Po weryfikacji poprawności kodu punkty zostają natychmiastowo przyznane graczowi.
 5. W przypadku usług przyznawanych terminowo Ghast.pl nie ma obowiązku informowania użytkownika o wygaśnięci usługi.

§4
[Płatności]

 1. Ceny za każdą z usług widoczne są na stronie Serwisu http://ghast.pl/sklep/sms.php pod jej nazwą i w ich skład wliczony jest podatek VAT.
 2. Płatności SMS Premium Rate są realizowane za pośrednictwem firmy Homepay Global Płatność dostępna jest w sieciach: Cyfrowy Polsat, Orange, Play, Plus, Sferia, T-Mobile oraz wszystkich sieciach wirtualnych MVNO (np. Aster, mBank mobile).
 3. Przelewy są realizowane za pośrednictwem firmy Homepay Global.
 4. Użytkownik dokonujący opłat za pomocą metody płatności SMS Premium Rate zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu usług Premium, który znajduje się pod adresem http://homepay.pl/regulamin/regulamin_sms_premium/
 5. Ghast.pl nie odpowiada za błędnie wpisane treści bądź niepoprawne numery SMS Premium Rate wpisane przez użytkownika.

§5
[Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące płatności SMS użytkownik powinien zgłaszać do operatorów komórkowych w przypadku wysłania SMS o poprawnej treści, ale pod zły numer, lub do firmy Homepay Sp. z o.o. w przypadku wysłania SMS o złej treści pod poprawny numer uprzednio informując o tym Ghast.pl za pomocą formularza dostępnego na stronie http://ghast.pl/sklep/kontakt.php
 2. Wszelkie inne reklamacje powinny być zgłaszane Ghast.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://ghast.pl/sklep/kontakt.php

§6
[Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie uwagi i pytania należy kierować do Ghast.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://ghast.pl/sklep/kontakt.php
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2017 roku.